516 results  1 of 26 

1 Cancer-Related Dysfunctional Beliefs About Sleep Mediate the Influence of Sleep Disturbance on Fear of Progression Among Patients With Surgically Resected Lung Cancer
Harin Kim, Wonjun Ji, Jong Won Lee, Min-Woo Jo, Sung-Chol Yun, Sei Won Lee, Chang-Min Choi, Geun Dong Lee, Hui Jeong Lee, Eulah Cho, Yura Lee, Seockhoon Chung
J Korean Med Sci.2023;38(31):e236.  Published online 2023 July 6     DOI: http://dx.doi.org/10.3346/jkms.2023.38.e236
      
2 Cost-Effectiveness Analysis of Three Diagnostic Strategies for the Detection of EGFR Mutation in Advanced Non-Small Cell Lung Cancer
Sun Mi Cho, Hye Sun Lee, Soyoung Jeon, Yoonjung Kim, Sun-Young Kong, Jin Kyung Lee, Kyung-A Lee
Ann Lab Med.2023;43(6):605-613.   Published online 2023 June 30     DOI: http://dx.doi.org/10.3343/alm.2023.43.6.605
      
3 Combination of the LARS1 Inhibitor, BC-LI-0186 with a MEK1/2 Inhibitor Enhances the Anti-Tumor Effect in Non–Small Cell Lung Cancer
Sang Hoon Lee, Eun Young Kim, Jung Min Han, Gyoonhee Han, Yoon Soo Chang
Cancer Res Treat.2023;55(3):851-864.   Published online 2023 March 20     DOI: http://dx.doi.org/10.4143/crt.2022.1527
      
4 Diagnostic Performance of Endosonography to Detect Mediastinal Lymph Node Metastasis in Patients with Radiological N1 Non–Small Cell Lung Cancer
Bo-Guen Kim, Jong Ho Cho, Sun Hye Shin, Kyungjong Lee, Sang-Won Um, Hojoong Kim, Jhingook Kim, Young Mog Shim, Byeong-Ho Jeong
Cancer Res Treat.2023;55(3):832-840.   Published online 2023 March 2     DOI: http://dx.doi.org/10.4143/crt.2022.1428
      
5 MLL4 Regulates the Progression of Non–Small-Cell Lung Cancer by Regulating the PI3K/AKT/SOX2 Axis
Yang Yang, Rongfang Qiu, Qiaoyou Weng, Ziwei Xu, Jingjing Song, Siyu Zhao, Miaomiao Meng, Dengke Zhang, Chunli Kong, Hailin Wang, Min Xu, Zhongwei Zhao, Jiansong Ji
Cancer Res Treat.2023;55(3):778-803.   Published online 2023 January 26     DOI: http://dx.doi.org/10.4143/crt.2022.1042
      
6 Genomic Characteristics and the Potential Clinical Implications in Oligometastatic Non–Small Cell Lung Cancer
Rongxin Liao, Kehong Chen, Jinjin Li, Hengqiu He, Guangming Yi, Mingfeng Huang, Rongrong Chen, Lu Shen, Xiaoyue Zhang, Zaicheng Xu, Zhenzhou Yang, Yuan Peng
Cancer Res Treat.2023;55(3):814-831.   Published online 2023 January 12     DOI: http://dx.doi.org/10.4143/crt.2022.1315
      
7 The Role of Brain Radiotherapy before First-Line Afatinib Therapy, Compared to Gefitinib or Erlotinib, in Patients with EGFR-Mutant Non–Small Cell Lung Cancer
Hyun Ae Jung, Sehhoon Park, Se-Hoon Lee, Jin Seok Ahn, Myung-Ju Ahn, Jong-Mu Sun
Cancer Res Treat.2022;55(2):479-487.   Published online 2022 December 27     DOI: http://dx.doi.org/10.4143/crt.2022.1344
      
8 Effect of Afatinib for Lung Cancer on Papillary Thyroid Carcinoma
Sang Hwon Cho, Jin Seok Lee, Hyeok Jun Yun, Yong Sang Lee, Hang-Seok Chang
Int J Thyroidol.2022;15(2):131-134.   Published online 2022 November 30     DOI: http://dx.doi.org/10.11106/ijt.2022.15.2.131
      
9 Survival Outcomes and Predictors for Recurrence of Surgically Treated Brain Metastasis From Non-Small Cell Lung Cancer
Joonho Byun, Jong Hyun Kim, Moinay Kim, Seungjoo Lee, Young-Hoon Kim, Chang Ki Hong, Jeong Hoon Kim
Brain Tumor Res Treat.2022;10(3):172-182.   Published online 2022 July 28     DOI: http://dx.doi.org/10.14791/btrt.2022.0016
      
10 Real-World Study of Osimertinib in Korean Patients with Epidermal Growth Factor Receptor T790M Mutation–Positive Non–Small Cell Lung Cancer
Jang Ho Lee, Eun Young Kim, Cheol-Kyu Park, Shin Yup Lee, Min Ki Lee, Seong-Hoon Yoon, Jeong Eun Lee, Sang Hoon Lee, Seung Joon Kim, Sung Yong Lee, Jun Hyeok Lim, Tae-Won Jang, Seung Hun Jang, Kye Young Lee, Seung Hyeun Lee, Sei Hoon Yang, Dong Won Park, Chan Kwon Park, Hye Seon Kang, Chang Dong Yeo, Chang-Min Choi, Jae Cheol Lee
Cancer Res Treat.2023;55(1):112-122.   Published online 2022 July 19     DOI: http://dx.doi.org/10.4143/crt.2022.381
      
11 Predicting Postoperative Complications and Long-Term Survival After Lung Cancer Surgery Using Eurolung Risk Score
Jae Kwang Yun, Jae Hwa Jeong, Geun Dong Lee, Hyeong Ryul Kim, Yong-Hee Kim, Dong Kwan Kim, Seung-Il Park, Sehoon Choi
J Korean Med Sci.2022;37(5):e36.  Published online 2022 January 21     DOI: http://dx.doi.org/10.3346/jkms.2022.37.e36
      
12 Clinical Efficacy of Immune Checkpoint Inhibitors in Non–Small Cell Lung Cancer Patients with Liver Metastases: A Network Meta-Analysis of Nine Randomized Controlled Trials
Qing Yin, Longguo Dai, Ruizhu Sun, Ping Ke, Liya Liu, Bo Jiang
Cancer Res Treat.2022;54(3):803-816.   Published online 2021 October 25     DOI: http://dx.doi.org/10.4143/crt.2021.764
      
13 The Feasibility of Using Biomarkers Derived from Circulating Tumor DNA Sequencing as Predictive Classifiers in Patients with Small-Cell Lung Cancer
Yu Feng, Yutao Liu, Mingming Yuan, Guilan Dong, Hongxia Zhang, Tongmei Zhang, Lianpeng Chang, Xuefeng Xia, Lifeng Li, Haohua Zhu, Puyuan Xing, Hongyu Wang, Yuankai Shi, Zhijie Wang, Xingsheng Hu
Cancer Res Treat.2022;54(3):753-766.   Published online 2021 October 5     DOI: http://dx.doi.org/10.4143/crt.2021.905
      
14 Natural Progression of Ground-glass Nodules after Curative Resection for Non-small Cell Lung Cancer
Kanghoon Lee, Hyeong Ryul Kim, Seung-Il Park, Dong Kwan Kim, Yong-Hee Kim, Sehoon Choi, Geun Dong Lee
J Korean Med Sci.2021;36(43):e266.  Published online 2021 September 10     DOI: http://dx.doi.org/10.3346/jkms.2021.36.e266
      
15 Comparison of the Predictive Power of a Combination versus Individual Biomarker Testing in Non–Small Cell Lung Cancer Patients Treated with Immune Checkpoint Inhibitors
Hyojin Kim, Hyun Jung Kwon, Eun Sun Kim, Soohyeon Kwon, Kyoung Jin Suh, Se Hyun Kim, Yu Jung Kim, Jong Seok Lee, Jin-Haeng Chung
Cancer Res Treat.2022;54(2):424-433.   Published online 2021 July 7     DOI: http://dx.doi.org/10.4143/crt.2021.583
      
16 Vanillin oxime inhibits lung cancer cell proliferation and activates apoptosis through JNK/ERK-CHOP pathway
Jie Shen, Zhixiang Su
Korean J Physiol Pharmacol.2021;25(4):273-280.   Published online 2021 July 1     DOI: http://dx.doi.org/10.4196/kjpp.2021.25.4.273
      
17 Inhibition of lncRNA KCNQ1OT1 Improves Apoptosis and Chemotherapy Drug Response in Small Cell Lung Cancer by TGF-β1 Mediated Epithelial-to-Mesenchymal Transition
Deyu Li, Qin Tong, Yuane Lian, Zhizhong Chen, Yaru Zhu, Weimei Huang, Yang Wen, Qiongyao Wang, Shumei Liang, Man Li, Jianjing Zheng, Zhenhua Liu, Huanxin Liu, Linlang Guo
Cancer Res Treat.2021;53(4):1042-1056.   Published online 2021 March 9     DOI: http://dx.doi.org/10.4143/crt.2020.1208
      
18 Surgical Impacts of Metastatic Non-small Cell Lung Cancer to the Thoracic and Lumbar Spine
Jong-myung Jung, Seung-Jae Hyun, Ki-Jeong Kim
J Korean Med Sci.2021;36(7):e52.  Published online 2021 February 1     DOI: http://dx.doi.org/10.3346/jkms.2021.36.e52
      
19 Effects of Smoking on Long-Term Clinical Outcomes and Lung Cancer in Patients with Acute Myocardial Infarction
Su Nam Lee, Ik Jun Choi, Sungmin Lim, Eun Ho Choo, Byung-Hee Hwang, Chan Joon Kim, Mahn-Won Park, Jong-Min Lee, Chul Soo Park, Hee Yeol Kim, Ki-Dong Yoo, Doo Soo Jeon, Ho Joong Youn, Wook-Sung Chung, Min Chul Kim, Myung Ho Jeong, Youngkeun Ahn, Kiyuk Chang
Korean Circ J.2021;51(4):336-348.   Published online 2021 January 26     DOI: http://dx.doi.org/10.4070/kcj.2020.0430
      
20 Building a Lung and Ovarian Cancer Data Warehouse
Canan Eren Atay, Georgia Garani
Healthc Inform Res.2020;26(4):303-310.   Published online 2020 October 31     DOI: http://dx.doi.org/10.4258/hir.2020.26.4.303
      

 1 of 26