Journal List > J Korean Med Sci > v.32(2) > 1108655