14 results

233 The Epigenetics of Triple-Negative and Basal-Like Breast Cancer: Current Knowledge
Daiana Cosmina Temian, Laura Ancuta Pop, Alexandra Iulia Irimie, Ioana Berindan-Neagoe
J Breast Cancer. 2018;21(3):233-243.   Published online 2018 September 20    DOI: http://dx.doi.org/10.4048/jbc.2018.21.e41
         
244 Patterns of Practice in Radiotherapy for Breast Cancer in Korea
Hae Jin Park, Do Hoon Oh, Kyung Hwan Shin, Jin Ho Kim, Doo Ho Choi, Won Park, Chang-Ok Suh, Yong Bae Kim, Seung Do Ahn, Su Ssan Kim,
J Breast Cancer. 2018;21(3):244-250.   Published online 2018 September 12    DOI: http://dx.doi.org/10.4048/jbc.2018.21.e37
         
251 Hsa-miRNA-143-3p Reverses Multidrug Resistance of Triple-Negative Breast Cancer by Inhibiting the Expression of Its Target Protein Cytokine-Induced Apoptosis Inhibitor 1 In Vivo
Yu Wei Deng, Wen Jing Hao, Yi Wen Li, Yi Xin Li, Bo Chen Zhao, Dan Lu
J Breast Cancer. 2018;21(3):251-258.   Published online 2018 September 12    DOI: http://dx.doi.org/10.4048/jbc.2018.21.e40
         
259 Hypoxia-Inducible Factor 1α Regulates the Transforming Growth Factor β1/SMAD Family Member 3 Pathway to Promote Breast Cancer Progression
Jianheng Peng, Xiaolin Wang, Liang Ran, Junlong Song, Rong Luo, Yonghong Wang
J Breast Cancer. 2018;21(3):259-266.   Published online 2018 September 20    DOI: http://dx.doi.org/10.4048/jbc.2018.21.e42
         
267 Deficiency of Follistatin-Like Protein 1 Accelerates the Growth of Breast Cancer Cells at Lung Metastatic Sites
Ying Zhang, Xiaozhou Xu, Ying Yang, Jie Ma, Lulu Wang, Xiangzhi Meng, Bing Chen, Ling Qin, Tao Lu, Yan Gao
J Breast Cancer. 2018;21(3):267-276.   Published online 2018 September 20    DOI: http://dx.doi.org/10.4048/jbc.2018.21.e43
         
277 Long Noncoding RNA Signature and Disease Outcome in Estrogen Receptor-Positive Breast Cancer Patients Treated with Tamoxifen
Gen Wang, Xiaosong Chen, Yue Liang, Wei Wang, Yan Fang, Kunwei Shen
J Breast Cancer. 2018;21(3):277-287.   Published online 2018 September 12    DOI: http://dx.doi.org/10.4048/jbc.2018.21.e39
         
288 High RNA-binding Motif Protein 3 Expression Is Associated with Improved Clinical Outcomes in Invasive Breast Cancer
Sun Hee Kang, Jihyoung Cho, Hasong Jeong, Sun Young Kwon
J Breast Cancer. 2018;21(3):288-296.   Published online 2018 August 28    DOI: http://dx.doi.org/10.4048/jbc.2018.21.e34
         
297 Expression of DNA Damage Response Proteins and Associations with Clinicopathologic Characteristics in Chinese Familial Breast Cancer Patients with BRCA1/2 Mutations
Xinyi Zhu, Tian Tian, Miao Ruan, Jia Rao, Wentao Yang, Xu Cai, Menghong Sun, Guangqi Qin, Zhonghua Zhao, Jiong Wu, Zhimin Shao, Ruohong Shui, Zhen Hu
J Breast Cancer. 2018;21(3):297-305.   Published online 2018 September 12    DOI: http://dx.doi.org/10.4048/jbc.2018.21.e38
         
306 Comparative Study between Sentinel Lymph Node Biopsy and Axillary Dissection in Patients with One or Two Lymph Node Metastases
Jina Lee, Jung Eun Choi, Sei Joong Kim, Sae Byul Lee, Min-Ki Seong, Joon Jeong, Chan Seok Yoon, Bong Kyun Kim, Woo Young Sun,
J Breast Cancer. 2018;21(3):306-314.   Published online 2018 September 20    DOI: http://dx.doi.org/10.4048/jbc.2018.21.e44
         
315 Evaluating the Prediction of Breast Cancer Survival Using Lymph Node Ratio
Man Hung, Julie Xu, Dominique Nielson, Jerry Bounsanga, Yushan Gu, Alec Roger Hansen, Maren Wright Voss
J Breast Cancer. 2018;21(3):315-320.   Published online 2018 August 28    DOI: http://dx.doi.org/10.4048/jbc.2018.21.e35
         
321 Comparison of Oncoplastic Breast-Conserving Surgery and Breast-Conserving Surgery Alone: A Meta-Analysis
Jun-Ying Chen, Yi-Jie Huang, Liu-Lu Zhang, Ci-Qiu Yang, Kun Wang
J Breast Cancer. 2018;21(3):321-329.   Published online 2018 August 28    DOI: http://dx.doi.org/10.4048/jbc.2018.21.e36
         
330 The Novel Pathogenic Mutation c.849dupT in BRCA2 Contributes to the Nonsense-Mediated mRNA Decay of BRCA2 in Familial Breast Cancer
Sanrong Li, Jing Ma, Caiying Hu, Xing Zhang, Deyong Xiao, Lili Hao, Wenjun Xia, Jichun Yang, Ling Hu, Xiaowei Liu, Minghui Dong, Duan Ma, Rensheng Liu
J Breast Cancer. 2018;21(3):330-333.   Published online 2018 August 28    DOI: http://dx.doi.org/10.4048/jbc.2018.21.e33
         
334 Gasless Robot-Assisted Nipple-Sparing Mastectomy: A Case Report
Hyung Seok Park, Joo Heung Kim, Dong Won Lee, Seung Yong Song, Seho Park, Seung Il Kim, Dae Hyun Ryu, Young Up Cho
J Breast Cancer. 2018;21(3):334-338.   Published online 2018 September 20    DOI: http://dx.doi.org/10.4048/jbc.2018.21.e45
         
339 Extraocular Muscles Involvement as the Initial Presentation in Metastatic Breast Cancer
Inês Coutinho, Marco Marques, Rui Almeida, Sofia Custódio, Teresa Simões Silva, Fernanda Águas
J Breast Cancer. 2018;21(3):339-342.   Published online 2018 September 20    DOI: http://dx.doi.org/10.4048/jbc.2018.21.e46
         
Articles from Journal of Breast Cancer are provided here courtesy of Korean Breast Cancer Society