685 results  1 of 35 

1 Impact of Cardiovascular Risk Factors and Cardiovascular Diseases on Outcomes in Patients Hospitalized with COVID-19 in Daegu Metropolitan City
Bo Eun Park, Jang Hoon Lee, Hyuk Kyoon Park, Hong Nyun Kim, Se Yong Jang, Myung Hwan Bae, Dong Heon Yang, Hun Sik Park, Yongkeun Cho, Bong Yul Lee, Chang Wook Nam, Jin Bae Lee, Ung Kim, Shung Chull Chae,
J Korean Med Sci.2020;36(2):e15.  Published online 2020 December 29     DOI: http://dx.doi.org/10.3346/jkms.2021.36.e15
      
2 Risk Factors for Intraprocedural Rerupture during Embolization of Ruptured Intracranial Aneurysms
Jun-Min Wang, Qian-Xue Chen
J Korean Med Sci.2020;35(48):e430.  Published online 2020 December 11     DOI: http://dx.doi.org/10.3346/jkms.2020.35.e430
      
3 Predictive Risk Factors for Recurrence or Metastasis in Papillary Thyroid Cancer
Wan Wook Kim, Jeeyeon Lee, Jin Hyang Jung, Ho Yong Park, Ji Yun Jeong, Ji-Young Park, Ralph P. Tufano
Int J Thyroidol.2020;13(2):111-117.   Published online 2020 November 30     DOI: http://dx.doi.org/10.11106/ijt.2020.13.2.111
      
4 Increasing Incidence of Thyroid Carcinoma: Risk Factors and Seeking Approaches for Primary Prevention
Valentina Drozd, Daniel I. Branovan, Christoph Reiners
Int J Thyroidol.2020;13(2):95-110.   Published online 2020 November 30     DOI: http://dx.doi.org/10.11106/ijt.2020.13.2.95
      
5 Independent Impact of Diabetes on the Severity of Coronavirus Disease 2019 in 5,307 Patients in South Korea: A Nationwide Cohort Study
Sun Joon Moon, Eun-Jung Rhee, Jin-Hyung Jung, Kyung-Do Han, Sung-Rae Kim, Won-Young Lee, Kun-Ho Yoon
Diabetes Metab J.2020;44(5):737-746.   Published online 2020 October 21     DOI: http://dx.doi.org/10.4093/dmj.2020.0141
      
6 식도열공탈장이 없는 환자에서 내시경을 통한 산역류의 예측
Jun Young Kim, In Seub Shin, Yang Won Min, Kyunga Kim, Hyuk Lee, Byung-Hoon Min, Jun Haeng Lee, Jae J Kim, Poong-Lyul Rhee
Korean J Gastroenterol.2020;76(3):134-141.   Published online 2020 September 25     DOI: http://dx.doi.org/10.4166/kjg.2020.76.3.134
      
7 Incidence and Risk Factors of Gastrointestinal and Hepatobiliary Complications after Spinal Fusion Surgery: a Retrospective Cohort Study
Ji Hoon Bahk, Young-Hoon Kim, Hyung-Youl Park, Hyung-Ki Min, Sang-Il Kim, Kee-Yong Ha
J Korean Med Sci.2020;35(40):e345.  Published online 2020 September 16     DOI: http://dx.doi.org/10.3346/jkms.2020.35.e345
      
8 The Characteristics of Elderly Individuals Who Attempted Suicide by Poisoning: a Nationwide Cross-sectional Study in Korea
Sun Jin Song, Gwan Jin Park, Ji Han Lee, Sang Chul Kim, Hoon Kim, Suk Woo Lee
J Korean Med Sci.2020;35(35):e286.  Published online 2020 August 5     DOI: http://dx.doi.org/10.3346/jkms.2020.35.e286
      
9 Association between Serum Uric Acid Level and ESRD or Death in a Korean Population
Kipyo Kim, Suryeong Go, Hyung Eun Son, Ji Young Ryu, Hajeong Lee, Nam Ju Heo, Ho Jun Chin, Jung Hwan Park
J Korean Med Sci.2020;35(28):e254.  Published online 2020 July 8     DOI: http://dx.doi.org/10.3346/jkms.2020.35.e254
      
10 Secular trends in cesarean sections and risk factors in South Korea (2006–2015)
Ho Yeon Kim, Dokyum Lee, Jinsil Kim, Eunjin Noh, Ki-Hoon Ahn, Soon-Cheol Hong, Hai-Joong Kim, Min-Jeong Oh, Geum Joon Cho
Obstet Gynecol Sci.2020;63(4):440-447.   Published online 2020 June 24     DOI: http://dx.doi.org/10.5468/ogs.19212
      
11 Risk Factors for Mortality and Respiratory Support in Elderly Patients Hospitalized with COVID-19 in Korea
Ji Yeon Lee, Hyun Ah Kim, Kyungmin Huh, Miri Hyun, Ji-Young Rhee, Sukbin Jang, Ji-Yeon Kim, Kyong Ran Peck, Hyun-Ha Chang
J Korean Med Sci.2020;35(23):e223.  Published online 2020 June 11     DOI: http://dx.doi.org/10.3346/jkms.2020.35.e223
      
12 The Risk of Diabetes on Clinical Outcomes in Patients with Coronavirus Disease 2019: A Retrospective Cohort Study
Seung Min Chung, Yin Young Lee, Eunyeong Ha, Ji Sung Yoon, Kyu Chang Won, Hyoung Woo Lee, Jian Hur, Kyung Soo Hong, Jong Geol Jang, Hyun Jung Jin, Eun Young Choi, Kyeong-Cheol Shin, Jin Hong Chung, Kwan Ho Lee, June Hong Ahn, Jun Sung Moon
Diabetes Metab J.2020;44(3):405-413.   Published online 2020 May 21     DOI: http://dx.doi.org/10.4093/dmj.2020.0105
      
13 Effectiveness of valacyclovir prophylaxis against the occurrence of cytomegalovirus infection in kidney transplant recipients
Woo Yeong Park, Yaerim Kim, Jin Hyuk Paek, Kyubok Jin, Sung Bae Park, Seungyeup Han
Korean J Transplant.2020;34(1):15-23.   Published online 2020 March 31     DOI: http://dx.doi.org/10.4285/kjt.2020.34.1.15
      
14 Potential Biomarkers to Improve the Prediction of Osteoporotic Fractures
Beom-Jun Kim, Seung Hun Lee, Jung-Min Koh
Endocrinol Metab.2020;35(1):55-63.   Published online 2020 March 19     DOI: http://dx.doi.org/10.3803/EnM.2020.35.1.55
   
15 Prevalence and Current Management of Cardiovascular Risk Factors in Korean Adults Based on Fact Sheets
Eun-Jung Rhee
Endocrinol Metab.2020;35(1):85-94.   Published online 2020 March 19     DOI: http://dx.doi.org/10.3803/EnM.2020.35.1.85
   
16 Reasons and Risk Factors for Readmission Following Hospitalization for Community-acquired Pneumonia in South Korea
Jong Geol Jang, June Hong Ahn
Tuberc Respir Dis.2020;83(2):147-156.   Published online 2020 March 10     DOI: http://dx.doi.org/10.4046/trd.2019.0073
      
17 Analysis of Risk Factors for Occult Surgical Neck Fracture Accompanying Isolated Greater Tuberosity Fracture of Humerus
Jaeyoung Lee, Il-jung Park, Il-kyu Park, Seok-joon Yoon, Young-hoon Han, Changhoon Jeong
Arch Hand Microsurg.2020;25(1):17-23.   Published online 2020 March 1     DOI: http://dx.doi.org/10.12790/ahm.19.0065
      
18 Updated Reasons and Clinical Implications of New Korean Hypertension Guidelines for Cardiologists
Jinho Shin, Myeong-Chan Cho
Korean Circ J.2020;50(6):476-484.   Published online 2020 February 29     DOI: http://dx.doi.org/10.4070/kcj.2019.0338
      
19 Hospitalization Due to Asthma Exacerbation: A China Asthma Research Network (CARN) Retrospective Study in 29 Provinces Across Mainland China
Jiangtao Lin, Bin Xing, Huaping Tang, Lan Yang, Yadong Yuan, Yuhai Gu, Ping Chen, Xiaoju Liu, Jie Zhang, Huiguo Liu, Changzheng Wang, Wei Zhou, Dejun Sun, Yiqiang Chen, Zhuochang Chen, Mao Huang, Qichang Lin, Chengping Hu, Xiaohong Yang, Jianmin Huo, Xianwei Ye, Xin Zhou, Ping Jiang, Wei Zhang, Yijiang Huang, Luming Dai, Rongyu Liu, Shaoxi Cai, Jianying Xu, Jianying Zhou,
Allergy Asthma Immunol Res.2020;12(3):485-495.   Published online 2020 February 20     DOI: http://dx.doi.org/10.4168/aair.2020.12.3.485
      
20 Risk Factors for Duodenal Stump Leakage after Laparoscopic Gastrectomy for Gastric Cancer
Lihu Gu, Kang Zhang, Zefeng Shen, Xianfa Wang, Hepan Zhu, Junhai Pan, Xin Zhong, Parikshit Asutosh Khadaroo, Ping Chen
J Gastric Cancer.2020;20(1):81-94.   Published online 2020 February 17     DOI: http://dx.doi.org/10.5230/jgc.2020.20.e4
      

 1 of 35